ПРИЕМАТ СЕ ОТ ПЪРВА ФАЗА ДО КРАЯ НА ЖИВОТА!

Също и тук: https://dukanskirecepti.wordpress.com/2008/10/07/%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE/

на френски: ‘son d’avoinе

Снимка baci

Снимка Krikri

снимка: зелено човече

Advertisements