Сън

На менопаузата Дюкан е отделил специално внимание в книгата. Няма да цитирам цялата глава, а само частта „Когато напълняването е вече факт“:
Неотдавнашно напълняване. Ако жената не е взела предпазни мерки и вече е напълняла или започва да напълнява, най-добре да започне с 3 дни Протал 1, след това Протал 2 с редуване 1/1 и щом възстанови теглото си, да премине на Протал 3 и накрая към Протал 4, който да спазва до пълното си приспособяване към хормоналното лечение, т. е. минимум 6 месеца.
Отдавнашно напълняване. При вече затлъстели жени опасността от по-нататъшно напълняване може да наложи да не се провежда хормонално лечение. Ако лечението вече е започнало, следва да се приложи Протал 1 в цялата му строгост, като се започне с 5 дни чисти протеини и дори 7, ако е необходимо. След това се преминава към Протал 2 с редуване 5/5, т.е. 5 дни чисти протеини, 5 дни протеини + зеленчуци. Щом се постигне желаното тегло, се прилага Протал 3 – 10 дни на свален килограм и накрая – Протал 4 до края на живота.“

Advertisements