Сън

Най-краткото резюме на режима:
Задължително се минава през всичките му етапи.
* 1-ви етап трае от 1 до 10 дни (само на чисти протеини – виж 1-ва стр. за подробна информация относно разрешените храни) в зависимост от килограмите, които имаш за сваляне.
* Следва 2-ра фаза (редуване на дни с чисти белтъчини със смесени дни – на белтъчини + зеленчуци (редуването 5/5 е най-резултатно). Тази фаза трае до пълното сваляне на всички излишни килограми или с други думи – до постигането на крайната цел.
* 3-ти етап е с продължителност = броя на свалените килограми х 10.
* И чак тогава идва ред на 4-та фаза (която е, всъщност, доживотна), която се състои в спазването на т. нар. протеинов четвъртък – 1 ден седмично се ядат само чисти протеини, а през останалото време се храниш в с всякакви храни.

Това е. Успех!