• Фантастико
  • магазин “Европа”
  • МОЛ “Перфето”
  • магазин “Сати”
  • на аптеката на Галя Гогева – над “Европа”
  • Магазинчето, в което винаги има трици, а ако няма, дамата веднага ще ви поръча или ще ви уведоми кога очаква зареждане, се нарича “Лечител” и се намира на бул. Ц. Освободител, търг. комплекс Аджундар, в “басейна”. Магазинчето е диетично и освен триците има всякакви други полезности.
Advertisements