http://www.nvms.government.bg/news.php?nid=18

2009-02-03СПИСЪК НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО СА ОБЯВИЛИ, ЧЕ ВЛАГАТ РАСТИТЕЛНИ МАЗНИНИ В МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

Изброените по-долу млекопреработвателни предприятия са вписали в технологичната си документация, че влагат растителни мазнини в някои млечни продукти, които произвеждат.
Към 3 февруари 2009 г. всички тези предприятия са коректни по отношение на етикетирането на продукцията и обозначават върху етикетите на продуктите, че в тях са вложени растителни мазнини.
№ по ред
Регион
Млекопреработвателно предприятие
1.
2.
Бургас
ЕТ”Марси – М. Бакалов”, гр. Бургас
“Хелиос Милк” ЕООД, гр. Айтос, обл. Бургас
3.
4.
Варна
„Хранинвест” ООД, с. Кичево, обл. Варна
„Милтекс-КК” ЕООД, гр. Варна
5.
В.Търново
“Милки Лукс” ЕООД, гр.Бяла Черква, общ.Павликени, обл. В. Търново
6.
7.
8.
9.
10.
Габрово
“ЧЕХ – 99” ООД, с. Соколово, обл. Габрово
“Беталогистика” ООД, с. Гостилица, обл. Габрово
“Милпак” ООД, гр. Дряново, обл. Габрово
“Милкиекс” ООД, гр.Севлиево, обл.Габрово
“Габрово Милк” ООД, гр. Габрово
11.
12.
Ловеч
„Кондов Екопродукция” ЕООД, с. Старо село, обл. Ловеч
„Абламилк” ЕООД, гр. Луковит
13.
Монтана
СД “Войнов и сие”, гр. Монтана
14.
15.
16.
17.
18.
Пловдив
„Шипка 99” АД, гр. Първомай, обл.Пловдив,
“Ем Джей Дериз” ЕООД, гр.Карлово, обл.Пловдив
ЕТ “Бор Чвор” с. Дълбок извор, обл. Пловдив
“Филипополис РК” ООД, гр. Пловдив
“Млечни продукти” ООД, с. Маноле, обл. Пловдив
19.
20
Разград
ЕТ ”Росвер”, гр. Цар Калоян, обл. Разград
„Маклер комерс” ЕООД, с. Брестовене, обл. Разград
21.
Русе
„Сирма Приста” АД, гр. Русе
22.
23.
24.
25.
26.
Силистра
„Булдекс” ООД, с. Белица, обл. Силистра
„Лактоком” ЕООД, с. Калипетрово, обл. Силистра
„Дестан” ЕООД, с. Искра, обл. Силистра
„Интерес 2000”, с. Ситово, обл. Силистра
Жоси” ООД, с. Чернолик, обл. Силистра
27.
28.
Смолян
“Родопея-Белев” ООД, гр. Смолян
“Медина” ЕООД, гр.Мадан
29.
30.
София град
„Дарко” АД, гр. София
„Май дей” ООД, гр. София
31.
32.
33.
Софийска област
ЕТ “Дея-Росен Деянски”, с. Опицвет, Софийска област
“Добрев” ООД, с. Драгошиново, Софийска област
“Дядо Либен” ООД, гр. Копривщица, Софийска област
34.
35.
36.
37.
Търговище
“Младост 2002”, гр. Търговище
“Мизия Милк” ООД, гр. Търговище
“Хадад” ООД, с.Макариополско, обл. Търговище
“Си Ви ЕС” ООД, гр. Омуртаг, обл. Търговище
38.
39.
40.
Хасково
“Бул Милк” ЕООД, гр. Хасково
„Бяла Мечка” ООД, с. Минерални бани
“Българско сирене” ООД, гр. Хасково
41.
42.
Ямбол
“Сакарела” ООД, гр. Ямбол
“Карил и Таня”, гр. Ямбол
Advertisements